Kategorije Uncategorized


Starenje koze
Kako čovečiji organizam stari, izgled i karekteristike kože se menjaju. Starenje je ubrzano na onim regijama koje su izložene suncu, proces poznat pod nazivom fotostarenje. Fotostarenje je posledica oštećenja koje izazivaju UV zrac,  kraće talasne dužine na  spoljašnjem sloju kože(epidermis),  duže talasne dužine na  srednjem  sloju(dermis) i  infra- red  zraci […]

Starenje kože


hlamidija
Hlamidija trahomatis (chlamidia trachomatis) je polno prenosiv mikororganizam, koji izaziva infekciju genitiurinarnog trakta: uretritis- zapaljenje mokraćnog kanala, cervicitis- zapaljenje grlića materice, salpingitis- zapaljenje jajnika, konjuktivitis i upalu pluća kod novorođenčadi. Za razliku od gonoreje, koja daje burne siptome, infekcija hlamidijom, i kod mušaraca, a naročito kod žena može biti bez […]

HlamidijaHIV-virus-slika
HIV – skraćenica na engleskom: human immunodeficiency viris – virus humane imunodeficijencije. Infekcija je doživotna, leka nema. Pripada grupi retrovirusa zvanih lentivirusi (ili spori virusi). Potreban je duži period vremena, ponekad godine, da bi posle infekcije pokazali prvi znaci bolesti. Ulaskom u krv, preko sluznica ili prilikom direktnog kontakta sa […]

HIV virus